Obchodné podmienky

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

  • Prepravca má uzatvorené zákonné poistenie.
  • Vyššia moc – preloženie jazdy na náhradný termín pri nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla
  • Cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.
  • Posádka je povinná dodržiavať pokyny vodiča počas jazdy
  • Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka, poskytovateľ nezaručuje dĺžku ani realizáciu objednanej služby, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín.

Platobné a storno podmienky:

  • Ceny služieb sú vrátane DPH.
  • Platba vopred po zaslaní záväznej objednávky.
  • Zrušenie plavby 10 – 16 dní pred jazdou 25 € z hodnoty objednávky
  • Zrušenie plavby 9 a menej dní pred jazdou 50 €  z hodnoty objednávky
  • V prípade zlého počasie 0 EUR storno ak plavbu zruší spoločnosť. Náhrada termínu možná, príp. vrátenie zálohy.

Čítajte viac tu.